"Samarbetet mellan Etelä-Suomen Sanomat och Dipinto har fungerat utmärkt. Med hjälp av briefning, dialog med illustratören och skisser får vi precis sådant bildmaterial som vi önskar, och illustrationerna är alltid färdiga till den angivna deadlinen."


Janne Laakkonen
Chef för visuell journalistik
Mediatalo ESA

"För några år sedan såg jag en karikatyr av vår styrelsemedlem Lasse Norres. Jag gick med detsamma och frågade av Petteri som gjort bilden, hur han ställer sig till att göra illustrationer åt Vanda Företagare. Då visste jag inte annat än att det var något intressant i Petteris stil.

Sedan dess har Petteri illustrerat pärmarna till vår tidning. Tillvägagångssättet tycker jag att har varit ypperligt och framför allt har resultatet varit önskvärt. Vi har via e-post eller per telefon beskrivit temat av vilket man kunde bygga upp bilden. På basis av det har Petteri gjort en skiss. Oftast har den varit bra på en gång. Då vi har önskat ändringar i skissen har även dessa gjorts snabbt. Tidtabellerna har alltid hållit.

Anja och Petteri är aktivt med i Vanda Företagares tillställningar. Nu och då är även barnen med. Jag anser att företagarnas framtid är tryggad när det som företagare och som våra medlemmar finns flitiga och glada människor som de.

Vårt samarbete har fortsatt redan i något år. Det är vi nöjda med."


Esa Mänttäri
Verkställande direktör

Vanda Företagare rf

"EKS-institutti har utvecklat handboken ”Kohderyhmäkehittäjä” (”Målgruppsutvecklare”) för små och medelstora företag, och den består av 12 undervisningsmoduler. Planering av en enskild modul är mycket krävande eftersom företagare ska uppmuntras till att använda en ny strategi för ekonomisk tillväxt. För dethär behövs det ca 60 exempel och 80 grafiska illustrationer.

Om Taidepalvelu Dipinto Oy kan vi säga att det är svårt att finna en bättre samarbetspartner. Det är lätt att arbeta med Anja och Petteri, och båda är väldigt hjälpsamma i alla situationer.

Vi har varit speciellt överraskade över Taidepalvelu Dipinto Oy:s höga ansvar i minsta detalj. Detta är vi väldigt tacksamma över, eftersom även våra egna fel har korrigerats. Detta har sparat oss både arbete, tid och pengar. De högklassiga bilderna har planerats på basen av grova grafiska skisser.

Vi kan inte heller klaga på kostnaderna. Pris- och kvalitetförhållandet har varit idealiskt. Vi har varit mycket nöjda med arbetet och kan med gott samvete rekommendera Taidepalvelu Dipinto Oy."


Bruno Lange

EKS-instituutti